Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Gemeentedag 2016, een herinnering

Op 4 juni mochten we weer een prachtige, leuke en geslaagde dag als gemeente met elkaar beleven. We willen God danken voor deze dag, het was een dag van verbindingen maken. Tussen gemeenteleden onderling en naar wij hopen ook met Christus, zoals we de dag begonnen met de woorden uit de eerste brief van Johannes.

Om half één stroomde de Sint Janskamp vol; Fia, Natascha en Sandra hadden veel werk om alles in goede banen te leiden.

Na een korte introductie gingen zo’n 140 gemeenteleden op pad met de fiets of met de auto. Ze bezochten verschilleGemeentedag 2016, een herinneringnde locaties in Sint Jansklooster en Vollenhove, waar gemeenteleden iets lieten zien en  horen omtrent hun werk, hun hobby,  hun passie. Het werd duidelijk hoeveel talent er in de Hervormde Gemeente Vollenhove verscholen gaat. Onderweg werd veel gefotografeerd door Wim Willemsen.

Er werden bezoeken gebracht aan het museum van Appie Weijs, een herinnering uit grootmoederstijd; gemaal Stroink en muskusrattenbestrijder Henri Vis;  Brandweer Vollenhove met een waterverrassing voor de kinderen en prima informatie door Freek Lassche, Edwin Mondria, Henk Schuurman,  Pascal Remijnse en Derk Spans; firma  Ep de Olde op de Kadoelen met dartworkshop van John Moolenkamp, springkussen,  gastvrouw Grietje, bloemen van Halma en de boekenstand met Margriet Hoogstede en Ali  Mondria;  Reinier Belt bij café de Moespot met z’n  ijsjes; camping het Waterhoentje bij Tina van Dijk en familie voor een gastvrij onthaal met eten, ijs en voor sommigen een frisse duik; camping Annie Lok met heerlijk eten in de tuin en  ontspanning; van der Graaf B.V met gedegen uitleg door Joop Dekker en lekker eten  bij echtgenote Willy en kinderen; familie Ruitenbeek met schilderijen van Else ten Hoeve ( een Bijbelse boodschap, toegelicht door de kunstenares zelf) en een  schilderuitdaging voor alle kinderen.

De dag sloten we af bij de Sint Janskamp waar Roeleke Ziel en  Henrike Spaak de zaken goed op orde hadden. Coba Bos was er met de NBG stand.  Gezamenlijk puzzelen, woorden maken met als overduidelijke winnaar Johan Bakker vormde de opmaat voor de sluiting. De sluiting met begeleidende muziek door Hendri en Thea Pap, zingen o.l.v. Grietje en teksten door Cees Aart en Arie brachten ons tot een bevestiging van  ons dag thema.  Ruben  Wolters hing nl. de bordjes op en daar verscheen het woord VERBONDENHEID. Een gemeente  in Christus verbonden heeft toekomst. Het Woord dat leven is.

Veel dank zijn we verschuldigd aan de vele gemeenteleden die hun bijdrage leverden door b.v. met de auto te rijden voor anderen, salades te maken, hand- en spandiensten te verrichten, enz.

Een foto impressie vindt u hier, het is een keuze uit honderden foto’s. foto impressie gemeentedag 2016

Het was een dag voor jong en oud om dankbaar voor te zijn.

Het organisatiecomité.

Nieuwsoverzicht