Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Collecteren in Coronatijd

De collecte van de diaconie gaat op 24 januari naar het 'Mensenkinderen (ontwikkelingshulp)', en vanuit de Commissie van Kerkrentmeesters gaat de opbrengst van de collecte naar de 'Instandhouding van de Eredienst' en 'Energiefonds'. Onderstaand een uitleg van het digitaal collecteren.

 

Collecte voor de diaconie

De afgelopen weken ging de opbrengst van de digitale collecte naar de volgende doelen:

  • 31 december: Moria
  • 3 januari: Diaconie
  • 10 januari: Nederlands Bijbelgenoodschap
  • 17 januari naar het Gezamenlijk jeugdwerk 

De collecte op eerste kerstdag is bestemd voor het Gezamenlijk Jeugdwerk.

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte 24 januari’.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede en derde collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. De collecte op 24 januari is bestemd voor de instandhouding van de eredienst en het energiefonds.

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’.

Voor het overmaken van de collecte kunt u ook gebruik maken van de QR codes. Klik daarvoor op onderstaand plaatje om de PDF te openen.

QR code 24-1-21

Nieuwsoverzicht