Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Viering Heilig Avondmaal – 16 juni 2024

Op zondag 16 juni aanstaande hopen we met elkaar weer het Heilig Avondmaal te kunnen vieren. Net als de vorige keer gaat de avonddienst in de Grote kerk niet door, maar wordt de viering in de Kapel gehouden.

Voor iedereen blijft het uiteraard mogelijk om deel te kunnen nemen aan de Avondmaalsdiensten en die mogelijkheden zien er als volgt uit:

Avondmaalsdienst Grote Kerk om 10.00 uur

Dit blijft uiteraard ongewijzigd en u bent van harte uitgenodigd. We proberen zoveel mogelijk de belemmeringen of beperkingen om de dienst te bezoeken weg te nemen door te wijzen op de oppasdienst, de kindernevendienst en/ of tienerdienst en de autodienst als u slecht ter been bent en opgehaald wilt worden. Meldt u dat dan wel even tijdig aan op 0527-245526.

Avondmaalsdienst Kapel 19.00 uur

Er zal om 19.00 uur in de Kapel een Avondmaalsdienst worden gehouden in de kerkzaal. U bent van harte uitgenodigd om daar aan deel te nemen.

Avondmaalsdienst Nieuw Clarenberg 15.30 uur

Er wordt om 15.30 uur een Avondmaalsdienst gehouden in Nieuw Clarenberg en deze is niet alleen beperkt tot onze gemeenteleden die wonen in Nieuw Clarenberg. Ook u kunt en mag daaraan deelnemen en ook daar bent u van harte uitgenodigd.

Wel vragen we hier of u dit van tevoren wilt aangeven in verband het voorbereiden van het Avondmaal door de diaconie. Dat kunt u als volgt doen:

1. U stuurt ons een mail vóór 17.00 uur op vrijdag 14 juni aanstaande op: lruitenbeek@hervormdvollenhove.nl

2. Of u belt ons op nummer (ook vóór 17:00 uur op vrijdag 14 juni a.s.): 06-20460515

Er zijn diverse mogelijkheden om gezamenlijk met andere broeders en zusters het Avondmaal te vieren. U bent van harte uitgenodigd!

Av