Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Bestemming diaconie collecte op 23-06-2024: Huis voor de Ziel

Vanuit de Noorderkerk in Amsterdam, in het hartje van de Jordaan, vinden tal van missionaire activiteiten plaatst. Zo wordt geprobeerd de Noorderkerk tot een plek van ontmoeting te maken, een plek om te ontvangen en te delen, om op adem te komen en verrast te worden door elkaar en door God.

Ds. Dick Wolters is als predikant verbonden aan de Noorderkerk. De activiteiten die georganiseerd worden kunnen niet blijven bestaan zonder hulp, zowel in de vorm van gebed als ook hulp van financiële middelen. Uw gift is daarom van harte welkom!

Doneren kan door een eenmalige gift via de collecte, structurele ondersteuning of via de QR code op de flyer of via een overschrijving op rekening NL16 RABO 0333901606 ten name van Stichting Vrienden van de Noorderkerk.

Kerk