Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Startdienst

Op zondag 17 september is er weer de startdienst. Graag willen wij wat meer duidelijkheid geven over de invulling van deze dienst die in het teken staat van de kerkproeverij.

Wij willen u vragen of u iemand wilt uitnodigen om kennis te maken met de kerk. De praktijk leert dat dit best spannend is. Wij willen Startdienstu enkele tips aan de hand doen die ook terug zijn te vinden op de website van de PKN Nederland.

1.    Denk goed na over wie u gaat uitnodigen. Mensen uitnodigen met wie u nauwelijks een relatie hebt, werkt meestal niet. Het gaat om mensen  die        niet of niet meer naar de kerk gaan en met wie u een vertrouwensband hebt opgebouwd.

2.    Nodig die mensen persoonlijk uit, niet via een briefje in de brievenbus of via social media.

3.    Houd de uitnodiging luchtig en vrijblijvend. Bijvoorbeeld “Zou het je wat lijken om een keer met mij mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder        geval  leuk vinden. Deze startzondag is namelijk speciaal voor gasten.”

4.    Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’.

5.    Accepteer het antwoord. Het feit dat over het antwoord wordt nagedacht is ook goed. Wie weet komt men een andere keer op uw vraag terug.

Verder is het de bedoeling dat op deze startzondag de vooringang gesloten blijft. U komt allen binnen via de achteringang waar voor u vanaf 9.30 uur een soort buffet zal klaarstaan van al het lekkers dat door gemeenteleden wordt gebakken of aangeleverd. De dienst begint gewoon om 10 uur waarin ds Rohaan zal voorgaan. Het thema is: “Kom uit de boom!”

Na de dienst is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken en de eventuele overgebleven lekkernijen te nuttigen. U bent allen van harte uitgenodigd!

Als u ook iets wilt bakken dan graag! U kunt zich aanmelden bij Berlinde de Bruin via 0527 -243799 of via een mail naar redactie@hervormdvollenhove.nl

Nieuwsoverzicht