Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Collecteren in Coronatijd

De collecte van de diaconie gaat op 29 mei naar 'Christelijk Noodhulpcluster t.b.v. Afrika' en vanuit het College van Kerkrentmeesters gaat de opbrengst van de collecte naar de 'Instandhouding van de Eredienst' en het 'Onderhoudsfonds'. Onderstaand een uitleg van het digitaal collecteren.

Collecte voor de diaconie

De afgelopen weken ging de opbrengst van de digitale collecte naar de volgende doelen:

  • 15 mei: Diaconie/Gevangenenzorg
  • 22 mei: PKN Missionair Werk
  • 26 mei: Bloemengroet

De collecte op 29 mei is bestemd voor Christelijk Noodhulpcluster t.b.v. Afrika. De diaconie van onze gemeente vindt het noodzakelijk om Afrika te ondersteunen, vanwege de grote droogte en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, die de bevolking van dit werelddeel treft. Daarom zullen we in de komende periode vaker collecteren voor voedsel en medicijnen voor de bevolking in Afrika.

Dorcas, EO Metterdaad, Kom over en help, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA vormen in deze noodhulpactie samen het Christelijk Noodhulpcluster. Bij grote rampen en crises komt het Christelijk Noodhulpcluster snel in actie met een noodhulpcampagne in Nederland. Ook ter plaatse werken de organisaties samen, zodat zij gezamenlijk snel en effectief noodhulp kunnen verlenen.

Kijk voor meer informatie op https://christelijknoodhulpcluster.nl/

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer: NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte 29 mei’ of via de Appostel App.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede en derde collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. De collecte op 29 mei is bestemd voor de 'instandhouding van de eredienst' en het 'Onderhoudsfonds'.

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’ of via de Appostel App.

Voor het overmaken van de collecte kunt u ook gebruik maken van de QR codes. Klik daarvoor op onderstaand plaatje om de PDF te openen.

!! Let op, dit is de laatste keer dat de QR codes worden gebruikt voor de collecte. Hierna zal de collecte via de Appostel App verlopen. Uiteraard blijft het fysiek collecteren met collectebonnen en contanten ook bestaan.

Collecte