Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Focustraject

Eind 2019 heeft de kerkenraad besloten om het IZB Focus Traject in te gaan. Een traject van twee jaar waarin we ons gemeentebreed konden bezinnen op missionair gemeente zijn. Tijdens diensten, kringwerk, jeugdwerk, catechese, etc. zijn verschillende thema’s besproken om binnen de gemeente meer samenhang te creëren.

Nu zijn we 2 jaar verder en gaan naar het eind van het traject, het is tijd om te evalueren. We willen peilen wat Focus heeft uitgewerkt, bij jezelf en binnen de gemeente. Wij willen iedereen dan ook vragen om de enquête open en eerlijk in te vullen. De link naar de eindevaluatie is: https://izb.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3BZOUMYfTSyVAA6 Over de resultaten van de enquête zullen we u voor de zomervakantie informeren.

Alvast bedankt voor uw/jouw medewerking, met vriendelijke groet van het Focusteam

Focus