Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Samen het spoor van de Geest volgen

Gezamenlijke dienst Raad van Kerken op 1e Pinksterdag.

Met Pinksteren viert de kerk de uitstorting van de Heilige Geest. Ook als kerken van Vollenhove en Sint Jansklooster willen we dat graag gezamenlijk doen, en wel met een dienst op zondagavond 5 juni in de Johanneskerk in Sint Jansklooster. Het thema is ‘In het spoor van de Geest’. Want als we gaan in het spoor van de Geest, hoe wordt dat dan bij ons zichtbaar? Heidi Kramer hoopt in deze dienst voor te gaan die om 19:00 uur begint. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten. De Raad van Kerken Vollenhove – Sint Jansklooster nodigt iedereen van harte uit om samen het Pinksterfeest te beleven.

Rvk