Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Collecte

De collecte van de diaconie gaat op 4 juni naar 'Flora's Gave Werk' en vanuit het College van Kerkrentmeesters gaat de opbrengst van de collecte naar de 'Instandhouding van de Eredienst' en 'Algemene Doeleinden'. Onderstaand een uitleg van het digitaal collecteren.

Collecte voor de diaconie

De afgelopen weken ging de opbrengst van de digitale collecte naar de volgende doelen:

• 18 mei: Diaconie

• 21 mei: PKN Missionair Werk

• 28/29 mei: Pinkrsterzendingscollecte

De collecte op 4 juni is bestemd voor Flora's Gave Werk. Flora van Wendel zal voor velen van u geen onbekende zijn. Zij is geboren en getogen in Sint Jansklooster, en later verhuisd naar China. Inmiddels woont zij -met haar zoon Boaz- weer in Nederland, en werkt zij vanuit Vollenhove als vrouwenwerker voor Stichting Gave (www.gave.nl), een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Flora heeft veel uiteenlopende werkzaamheden, o.a. het coördineren van de wekelijkse vrouwenochtenden die plaatsvinden in het ‘House of Joy’ (nabij asielzoekerscentrum Luttelgeest). Ook helpt zij vrijwilligers op weg, bezoekt vrouwen op het AZC in Luttelgeest en helpt mee met cursussen en toerustingsdagen. Via haar nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van Flora’s Gave Werk. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een e-mail naar abcflora@outlook.com.

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer: NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte 4 juni' of via de Appostel App.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede en derde collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. De collecte op 4 juni is bestemd voor de 'instandhouding van de eredienst' en 'Algemene Doeleinden'. 

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’ of via de Appostel App.

Collecte