Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Collecte

De collecte van de diaconie gaat op 7 augustus naar de 'GZB Zomerzendingscollecte' en vanuit het College van Kerkrentmeesters gaat de opbrengst van de collecte naar de 'Instandhouding van de Eredienst' en 'Algemene Doeleinden'. Onderstaand een uitleg van het digitaal collecteren.

Collecte voor de diaconie

De afgelopen weken ging de opbrengst van de digitale collecte naar de volgende doelen:

  • 17 juli: Diaconaal Platform
  • 24 juli: Christelijk Noodhulpcluster t.b.v. Afrika
  • 31 juli: Youth for Christ

De collecte op 7 augustus is bestemd voor de GZB Zomerzendingscollecte.

Na een halve eeuw communisme richt Bulgarije zich sinds 1989 steeds meer op het Westen. Veel Bulgaren zijn in naam oosters-orthodox, maar geloof speelt nauwelijks een rol in hun leven. Voor een Bijbelgetrouw christen is het daarom lastig het geloof handen en voeten te geven. Toch ontstond in de zuidoostelijke regio Boergas de organisatie ”Samaritaanse Vrouwen”. Het is een kleine groep vrouwen die het Evangelie in woord en daad wil delen in de omgeving van Boergas. Mede door het werk van deze groep kwam Channa tot geloof in Christus. Ondanks tegenstand van haar islamitische man en omgeving volhardt ze in het geloof. De GZB helpt de ”Samaritaanse Vrouwen” in Bulgarije. Zendingswerker Foka van de Beek geeft theologische ondersteuning aan onder meer deze groep huiskerken. Ook ondersteunt de GZB de organisatie door het verstrekken van Bijbels. Helpt u mee? Voor 25 euro krijgt een gezin een voedselpakket van een huiskerk.

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer: NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte 7 augustus' of via de Appostel App.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede en derde collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. De collecte op 7 augustus is bestemd voor de 'instandhouding van de eredienst' en 'Algemene Doeleinden'. 

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’ of via de Appostel App.

Collecte