Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Heilig Avondmaal

Op zondag 26 juni, hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Er zijn verschillende diensten; om 10.00 uur en om 19.00 uur in de Grote Kerk en om 15.30u in de Kapel en Nieuw Clarenberg.

Het Heilig Avondmaal wordt nog niet aan de tafels bediend. De diaconie biedt u, evenals bij de vorige vieringen, zakjes aan met brood en wijn, die u bij het binnenkomen in de kerk kunt meenemen naar uw zitplaats.

De gemeenteleden die thuis, via de media de dienst willen meebeleven en vieren kunnen ook gebruik maken van de zakjes met brood en wijn. Mocht u daar gebruik van willen maken, dan kan dat als volgt:

  1. U stuurt een mail vóór 17.00 uur op vrijdag 24 juni naar:  lruitenbeek@hervormdvollenhove.nl
  2. Of u belt naar nummer 06-20460515, ook voor 17.00 uur op vrijdag 24 juni a.s.

U geeft daarbij het volgende op:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Aantal personen (= aantal zakjes)
  • U geeft aan of u:
    • Het bezorgd wilt hebben in het tijdvak 11.00 - 12.00 uur op zaterdag 25 juni a.s.
    • Het zelf afhaalt tussen 10.30 – 11.00 uur in de kerk op zaterdag 25 juni a.s.

U kunt vervolgens het brood en de wijn gebruiken tijdens de avondmaalsviering, waarbij we uitzien naar een goede viering samen!

Avondmaal