Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Solidariteitskas 2022

Wat fijn dat we elkaar na een lastige periode weer mogen ontmoeten. We kunnen weer samen vieren en er zijn voor elkaar en voor onze naasten in de samenleving. Verschillende activiteiten zijn opgestart om weer een plek te zijn waar mensen worden geïnspireerd door Gods woord en lief en leed delen.

We zijn dankbaar dat we samen met onze vrijwilligers activiteiten kunnen organiseren. Dat is helaas niet voor alle gemeenten mogelijk, omdat behalve ideeën en inzet ook geld nodig is. En daar ontbreekt het gemeenten soms aan. Zij kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas.

Solidariteitskas:

Voor het uitvoeren van nieuwe plannen zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen. Daar ontbreekt het sommige gemeenten helaas aan. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.

Van gemeenten voor gemeenten
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van €10, waarvan € 5 wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente.
Geef uit dankbaarheid voor wat u in uw eigen gemeente heeft ontvangen. We zijn er voor elkaar! 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Binnenkort worden de enveloppen voor de solidariteitskas bij u bezorgd.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op protestantsekerk.nl/solidariteitskas.

Solidariteitskas